Monday, December 27, 2010

How to change color on facbook - ផ្លាស់​ប្តូរ​ពណ៌​នៅលើ​Facebookរបស់​លោកអ្នក


1.First you need to be using Firefox as your web browser! If you do not have Firefox download it here for free! - http://www.mozilla.com/en-US/firefox/upgrade.html
2.nstall Greasemonkey, which is an add-on for Firefox that lets you modify the way your Firefox pages look and run. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/748
3.Restart Firefox.
 4.Now you can either install 'Facebook Colour Changer' or 'Auto-Colorizer for Facebook'! 
**'Facebook Colour Changer' allows you to pick the colors you want to use.

Install it here - http://userscripts.org/scripts/show/9475

Now, when viewing any page on Facebook simply go to 'Tools', 'Greasemonkey', 'User script Commands...' and then 'Customise facebook colours...' 
Select your colors, click "Set!", and you're done!


**'Auto-Colorizer for Facebook' colorizes Facebook based on your friend's photos. Each of your friends gets their own great custom color scheme!
Visit any profile or photo album on Facebook, and the page will change color schemes to match the photo.

Install it here - http://userscripts.org/scripts/show/3626
Go to your Facebook and try it out!

Friday, December 17, 2010

How to place facebook chat on firefox sidebar

Facebook Chat is cool, at least it allows you to send instant messages to online Facebook contacts. However I’m not really a fan of the chat bar being at the bottom of the page, what if I’ve left Facebook but still wants to remain chatting with my Facebook contacts? If you are using Firefox, you can place the Facebook Chat at the sidebar.

Step 1

 Look for Bookmarks on the top navigation. Select Organize Bookmarks…

 


Step 2

Click New Bookmark... tab and enter the following:
  • Name: Facebook Chat
  • Location: http://www.facebook.com/presence/popout.php
  • Check Load this bookmark in sidebar.

Step 3

Launch the Firefox sidebar, click Facebook Chat and start chatting with your Facebook contacts within Firefox.
Thursday, December 16, 2010

How Important is a Kiss?

A kiss can be a significant moment.  It may not be so much that the kiss itself is important, but a kiss can stand for many important things.  Like the beginning of a relationship.  Or a kiss can show approval.  Or a kiss can show affection.  And heaven forbid, there is the kiss of death.
As a writer of a flash fiction story, you just have to present that moment when someone gets the kiss.  It is through description, locale, dialogue, tension, characterization and all the other elements that go into writing a very short story that alerts the reader to whether or not the kiss is important.
The writer of a flash fiction story does not have the room to spend on backstory.

 One of the easiest ways to show that a kiss is important is to have the kiss obviously mean something to the person giving and the one being kissed.
Lovers and husbands and wives share kisses all the time and these kisses are usually not important kisses.  Before anyone gets offended, I mean the kisses do not change some one’s life in any way.


So, in your story, because of the way the story is set up, the reader will know that this kiss is important.
I’m just using kissing as an example.  A pat on the back, a handshake or any gesture can have importance if the situation is obviously a significant moment.  And these gestures, like a kiss, can have a huge impact on some one’s life.Wednesday, December 15, 2010

Are We Alone in The Universe?

Do aliens actually exist? Mankind has asked this question since we first stared up into the night sky wondering if there is anyone else out there, somewhere amongst the billions of stars, or if we are really alone in this vast universe.


Do aliens actually exist? Mankind has asked this question since we first stared up into the night sky wondering if there is anyone else out there, somewhere amongst the billions of stars, or if we are really alone in this vast universe.
I believe that there are, in fact, extraterrestrials out there. I don’t know if they visit Earth or not, but I believe that they are out there. The universe is a pretty big place, and if life was able to evolve here on Earth, I see no reason why it couldn’t also evolve somewhere else.
Some scientists claim that Earth is unique, and that it is the only planet that could support life like ours. That could be true, but life would evolve specifically to the conditions present on whatever planet it was evolving on. The life on another planet might not be able to survive on Earth, and vice versa, but it would be specialized to it’s own environment where it evolved. Think about it, even our own planet’s climate has changed over the course of it’s history, and life has adapted accordingly to survive and thrive in whatever ecosystem it is presented with.


There is also most likely at least a few other planets with atmospheres and environments similar to our own somewhere in the universe. There is no reason why another planet couldn’t have formed similarly to our own Earth. Perhaps there is no other planet like it at the present time, but some time in the universe’s history (or future) I am sure that there has been (or will be) another planet very similar to our own.

I don't believe in ghost - ខ្ញុំមិន​ជឿ​ថា​មាន​ខ្មោច​លង​ទេ


ខ្ញុំមិន​ជឿ​ថា​មាន​ខ្មោច​លង​ទេ តែ​ខ្ញុំ​ចូល​ចិត្ត​មើល​កុន​រឿង​ខ្មោច
ខ្ញុំមិន​ជឿ​ថា​មាន​ខ្មោច​លង​ទេ តែ​បើកន្លែង​ណា​ល្បី​ថា​មាន​ខ្មោច​លង ខ្ញុំ​មិន​ហ៊ាន​ទៅ​ទេ
ខ្ញុំមិន​ជឿ​ថា​មាន​ខ្មោច​លង​ទេ តែ​បើ​ដើរ​តែម្នាក់​ឯង​នៅ​កន្លែង​ស្ងាត់ៗ ចេះ​តែ​ព្រឺរោម
ខ្ញុំ​គឺ​អ៊ីចឹង !!!

I don't believe in ghost but i like to see ghost movie
I don't believe in ghost but if i heard many of ghost places, I wouldn't go there
I don't believe in ghost but if i'm walking alone in the quiet place I'd feel scare
This is me!!

សម្រាប់​អ្នក​ខ្លះ ភាព​ចោល​ម្សៀត​ជា​ភាព​ហ៊ឺហា​មួយ​បែប


ពាក្យ​ថា​ចោល​ម្សៀត មាន​ន័យ​ថា អត់​បាន​ការ​។ ម្សៀត មាន​ន័យ​ថា​ ប្រយោជន៍ សេចក្ដី​កើត​ការ។ មាន​ម្សៀត មាន​ន័យ​ថា មាន​ប្រយោជន៍។ ចោលម្សៀត មាន​ន័យ​ថា មិន​បានការ។
ក្នុង​អត្ថបទ​នេះ​ខ្ញុំ​ប្រើ​ពាក្យ​ចោល​ម្សៀត​សំដៅ​យក​ន័យ​ទូលាយ​ជាងនេះ​ បន្តិច ដូចជា​មានន័យ​ថា​ល្ងង់ខ្លៅ, ធ្វើ​អ្វីមិន​កើត មិន​បានការ អន់​ចរឹត។ តើ​មនុស្ស​មួយក្រុម​ដែល​ខ្ញុំ​និយាយ​សំដៅ​ទៅ​ដល់​នោះ​គេ​ប្រើ​ភាព​ចោល​ម្សៀត ​របស់​គេ​ដើម្បី​សំដែង​ភាព​ហ៊ឺហា​យ៉ាងម៉េច?
១) អ្នក​ខ្លះ​បាន​ទៅ​ស្រុកក្រៅ​មួយ​ខែ​ពីរខែ​ ធ្វើ​ឯង​ភ្លេច​ខ្មែរ​ និយាយ​ខ្មែរ​រដឺន។ ធ្វើ​បែប​នេះ​ដើម្បី​អ្វី? គឺ​ដើម្បី​ឱ្យ​គេ​សរសើរ​ថា​ខ្លួន​គ្រាន់​បើ ឡូយ បាន​ទៅ​បរទេស។
២) ខ្លះ​ទៀតធ្វើ​ជា​មិន​ស្គាល់ គោក្របី ត្រកួន ស្រូវ ។ល។ ដើម្បី​ឱ្យ​គេ​សរសើរ​ថា​ខ្លួន​អ្នក​មាន ជើង​មិន​ដែល​ជាន់​ដី មិនដែល​ស្គាល់​អ្វី​ទេ ល្ងង់​នៅ​តែ​ផ្ទះ។
៣) ខ្លះ​ធ្វើ​ល្ងង់​មិន​ចេះ​ដាំ​បាយ មិន​ចេះ​បោស​ផ្ទះ ធ្វើ​ការធ្ងន់​បន្តិចបន្តួចមិន​កើត។ល។ ដើម្បី​អួតថា​ខ្លួន​កូន​អ្នក​មាន កូនអ្នក​ស្រណុក មិនដែល​ធ្វើ​អ្វី ដេក​ចាំ​តែម៉ែ​បម្រើ។

មូលហេតុ​ខ្មោច​សង្កត់ ពន្យល់​តាម​បែប​វិទ្យា​សាស្ត្រយ៉ាងម៉េច​ទៅ​ដែល​ហៅ​ថា​ខ្មោច​សង្កត់​នោះ?
ឧទាហរណ៍ ​មនុស្សម្នាក់​កំពុង​តែ​ដេក​ៗ ស្រាប់​តែ​ឃើញ​ខ្មោច​ព្រាយ​បិសាច​មួយ​ហោះ​ស្ទុង​មក​គ្រប​ពី​លើ។ មនុស្សម្នាក់​នោះ​ប្រឹង​កម្រើក​ដៃ​ជើង​យ៉ាង​ណា​ក៏​កម្រើក​មិន​រួច​ដែរ ស្រែក​ក៏​ស្រែក​មិន​ចេញ។ នេះ​ហើយ​ហៅ​ថា​ខ្មោច​សង្កត់​នោះ។

ខ្ញុំ​ក៏​ធ្លាប់​ឆ្លង​កាត់​បញ្ហា​ស្រដៀង​គ្នា​នេះដែរ។ មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ដែល​ខ្ញុំ​បាន​ស្គាល់​ក៏​គេ​ធ្លាប់ឆ្លង​កាត់​បញ្ហា​នេះ​ ដែរ។ តើ​នេះ​មក​ពី​ខ្មោច​មែន​ទែនឬ​យ៉ាង​ណា?
អ្នកវិទ្យាសាស្ត្រ​បាន​ចែក​ដំណេក​របស់​មនុស្ស​ជា​​ពីរ​ប្រភេទ៖ ដំណេក​វគ្គ​ ចលនា​ភ្នែក​លឿន (REM: Rapid Eye Movement) និង​ដំណេក​វគ្គ​ចលនាភ្នែកយឺត(NREM: Non Rapid Eye Movement)។ ដំណេក NREM ត្រូវ​បាន​គេ​ចែក​ចេញ​ជា​បី​ដំណាក់​កាល​ទៀត​គឺ N1, N2 និង N3 ។ ក្នុង​ពេល​យើង​​ដេក​ពេញ​មួយយប់​​ ​ដំណាក់​កាល​ដំណេក​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​តាម​វដ្តមួយ ក្នុង​លំដាប់ N1-> N2->N3->N2->REM  ចុះ​ឡើង​​។
ក្នុង​ដំណាក់កាល N1 : គេ​ហៅ​ថា​ដំណាក់​កាល​ងងុយ​ដេក; ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ យើង​អាច​ជួប​ប្រទះ​នូវ​បាតុភូទយល់សប្តិ​ដឹង​ខ្លួន (ក្នុង​យល់​សប្តិ​ដឹង​ថា​ខ្លួន​ឯងកំពុង​យល់​សប្តិ), មមាល, មាន​អារម្មណ៍​ថា​ព្រលឹង​ហោះ​ចេញ​ពី​ខ្លួន​ប្រាណ និង​កម្រើក​ដៃ​ជើង​មិន​រួច។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ មនុស្ស​យើង​ចាប់​ផ្ដើម​បាត់​បង់​ការ​បញ្ជា​ទៅ​លើ​សាច់​ដុំ និង​បាត់​បង់​ការ​ទាក់ទង​ជាមួយ​ពិភព​នៅ​ជុំ​វិញ។
ដំណាក់កាល N2 : ដំណាក់កាល​មាន​ប្រមាណ​ជា 45 ទៅ 55% នៃ​រយៈ​ពេល​ដេក​សរុប; សាច់ដុំ​កាន់​តែ​ចុះ​ខ្សោយទៅ ហើយ​យើង​បាត់​បង់​ស្មារតី​ទាំង​ស្រុង។
ដំណាក់កាល​ N3 : ដំណាក់​កាល​យល់​សប្តិ​អាក្រក់ មមើនិយាយ​ មមើដើរ និង​ដេក​នោម​ដាក់​ខោបាន​កើត​ឡើង។
ដំណាក់​កាល REM : មាន​ប្រមាណជា 20%–25% នៃ​ដំណេក។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ​ ភ្នែក​ របស់​មនុស្ស​មាន​ចលនា​ចុះ​ឡើង​ៗ លឿន​ខុស​ពី​ធម្មតា ហើយ​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ​ហើយ​ដែល​យើង​ចងចាំ​បាន​ភាគ​ច្រើន​នៃ​សុបិន​របស់​ យើង។ ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ សាច់​ដុំ​បាន​បាត់​បង់​កម្លាំង​ឬ​ខ្វិន​ទាំង​ស្រុង។ ភាព​ខ្វិន​នេះ ប្រហែល​ជា​ការ​ចាំ​បាច់​មួយ​ដើម្បី​ការពារ​រាង​កាយ​កុំ​ឱ្យមាន​​របួស ​ព្រោះ​បើ​មិន​អ៊ីចឹង​ទេ​អវៈយវៈ​របស់​យើង​​អាច​រើ​បម្រះក្នុង​ពេល​យល់​សប្តិ ​ច្បាស់​ៗបែប​នោះ​ ដែល​កើត​ឡើង​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ។

ដំណាក់​កាល​ REM នេះ​ ​កើត​ឡើង​នៅ​មុន​ពេល​យើង​ភ្ញាក់​ដឹង​ខ្លួន​ឡើង​វិញ​បន្តិច។
ដោយក្នុងដំណេក​វគ្គ REM
-មនុស្សយើងមិនអាច​កម្រើក​ដៃ​ជើង​បាន​ទាំង​ស្រុង
- ដំណាក់​កាល​នេះ​កើត​ឡើង​មុន​យើង​ភ្ញាក់​ពី​ដេក​បន្តិច
- យើង​ចាំ​សុបិន​ក្នុង​ដំណាក់​កាល​នេះ​បាន (ឧបមាថា​យើង​សុបិន​ឃើញ​ខ្មោច​មក​សង្កត់នៅ​ពេល​នេះ)